Przedłużanie rzęs

Zdjęcie rzęs

Jeżeli wystąpiło uczulenie lub z innych względów chcemy zdjąć rzęsy, zdejmujemy je wtedy specjalnie przeznaczonym do te czynności płynem, który rozpuszcza klej, nie niszcząc naturalnej rzęsy.

Koszt zabiegu: 30 PLN 20 min

Uzupełnienie rzęs metodą 1:1 do 3 tyg.

Rzęsa doklejona wypada wraz z rzęsa naturalną, jest to jej naturalny proces, dlatego też powinno się je uzupełniać co 3 tygodnie.

Koszt zabiegu: 100 PLN 100 min

Przedłużanie rzęs metodą objętościową

Doklejanie po 2, 3 lub 4 rzęsy jedwabne do jednej naturalnej rzęsy. Grubość pojedynczej rzęsy używana do tej stylizacji to od 0,05 mm do 0,07 mm. Długość dobieramy indywidualnie w zakresie od 8 mm do 13 mm.

Koszt zabiegu: 180 PLN 140 min

Przedłużanie rzęs jedwabnych metodą 1:1

Doklejanie 1 rzęsy jedwabnej do 1 rzęsy naturalnej. Grubość użytej rzęsy do stylizacji to 0,15 mm. Długość dobieramy indywidualnie a zakresie od 8 mm do 13 mm.

Koszt zabiegu: 150 PLN 120 min

Pozwól sobie na odrobinę relaksu...